แหวนหัวกระเบน

พังงาขึ้นทะเบียนผู้ครอบครอง “แหวนหัวกระเบนท้องน้ำ” ทะลุ 1 หมื่นชิ้น กว่า 1,300 คน

  ผู้ครอบครองแหวนหัวกระเบนท้องน้ำซากของสัตว์ป่าคุ้มครองแห่ลงทะเบียนวันสุดท้ายเนื่องแน่น พังงาผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1,300คน จำนวนกว่า หมื่นชิ้น ผู้ […]