แห่งเดียว จ.พะเยา

แปลกแต่จริง!! พบต้นผึ้งอายุหลายร้อยปีต้นกำเนิดหมู่บ้านสันต้นผึ้ง

แปลกแต่จริงพบต้นผึ้งอายุหลายร้อยปีจนบรรพบุรุษที่ก่อตั้งหมู่บ้านสันต้นผึ้ง แต่ละปีจะมีผึ้งหลวงขนาดใหญ่ มาทำรังมากกว่า 30 รังที่ต้นงิ้วจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านและแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา