แห่ผะเหวด

ม่วนซื่นอีหลี! คุณตาวัย 70 เต้นลืมแห่งานบุญแห่ผะเหวดที่มหาสารคาม

ชาวบ้าน บ.หนองโน จ.มหาสารคาม ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอีสานในงานบุญ “แห่ผะเหวดเข้าเมือง” ในประเพณีบุญเดือน 4 และสีสันขบวนแห่ดนตรีอีสาน คุณตาวัย 70 ปีเต้นลืมแก่ส่งพลังอย่างสุดยอด