แห่พระแข่งเรือโขนชิงธง

176 ปี งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง

176 ปี งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง หนึ่งเดียวในสยาม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร