แห่ศพลุยน้ำ

แห่ศพลุยน้ำ!พิจิตรอ่วมชาวบ้านนั่งเรือมาร่วมงานศพ

พิจิตรแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังฝนตำหนักน้ำขึ้น 16 เซนติเมตร ล้นตลิ่งท่วมถนนในหมู่บ้าน ประชาชนต้องประกอบพิธีเคลื่อนศพผ่านเส้นทางที่ถูกน้ำท่วม ผ […]