แห่สัมผัสปราสาทหินพันยอด

นทท.แห่สัมผัสปราสาทหินพันยอด แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงอนุรักษ์

นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ หลั่งไหลกันมาเที่ยวชมสัมผัสความงดงามของ ปราสาทหินพันยอด ซึ่งเป็นหินดึกดำบรรพ์ 450 ล้านปี แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงอนุรักษ์