แห่เที่ยวเชียงคานคึกคัก

อุณภูมิลดลง1-2องศา นักท่องเที่ยวแห่สัมพัส ยอดดอยคึกคัก

หลังกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ไทยตอนบนอุณภูมิลดลง 1-2 อาศาเซียลเซียส ทำให้หลายพื้นที่ โดยเฉพาะยอดดอย อากาศเย็น นักนักท่องเที่ยวแห่สัมพัสอากาศหนาว
เช่นที่ผามออีแดง นักท่องเที่ยวนับพันแห่โต้ลมหนาวชมตะวันขึ้น3แผ่นดิน