แอปพลิเคชั่น Zone

แอพ Zone แนะเลี่ยง 3 จุดจอดรถเต็มแล้ว

แอปพลิเคชั่น Zone รายงานสถานการณ์จุดจอดรถ 18 จุดทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ว่า จุดจอดรถบริการประชาชนยังสามารถรองรับรถของประชาชนได้ ตามจุดต่างๆ 15 จุด ส่วนอีก 3 จุด รถจอดเต็มพื้นที่แล้ว