แอพพลิเคชั่น Smartvote

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า โหลดด่วน! แอพพลิเคชั่น Smartvote

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า หมดเขตลงทะเบียนแล้วสำหรับผู้มาขอใช้สิทธิทั้งในและนอกเขต ทางกกต. กำหนดให้ไปเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มี.ค. 2562 วันนี้ขอแ […]