แอมโมเนีย

แพทย์ แนะ วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเผชิญวิกฤต แอมโมเนีย รั่วไหล

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เตือนสาร แอมโมเนีย ที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน ตามร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำ