แอมโมเนียในโรงงานผลิตน้ำแข็งรั่วไหล

แอมโมเนียในโรงงานผลิตน้ำแข็งรั่วไหล กระทบชาวบ้าน มีอาการแสบตาและหายใจไม่สะดวก

10 มี.ค.60 เกิดเหตุแอมโมเนียที่ใช้ในกระบวนการทำความเย็นรั่วไหลออกมาบริเวณโรงงาน เอ.เอส.น้ำแข็งหลอด ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งเป็นโรงงานผลิต […]