แอร์บัสA340-600

ถาวร จ่อนำเครื่องบิน แอร์บัส A340-600 ปรับปรุงใช้ระยะบินไกล ประหยัดเงินได้มากกว่า

เครื่องบินแอร์บัส A340-600 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเครื่องบินแอร์บัส A340-600 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ณ ปัจจุบันนี้ การบินไทยยังใช้เครื่องบินได้ไม่เต็มประสิทธิภาพคมนาคม กล่าวว่า ณ ปัจจุบันนี้ การบินไทยยังใช้เครื่องบินได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ