แฮร์เรียส

ย้อนรอย 57 ปี “แหลมตะลุมพุก” มหาวาตภัยล้างแผ่นดิน 

  พายุโซนร้อนแฮเรียต เป็นพายุที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยเมื่อเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2505 พายุโซนร้อนแฮเรียตพัดขึ้นฝั่งที่แหล […]