โขนไทย ได้รับการรับรอง

ข่าวดี! ยูเนสโกประกาศรับรอง “โขนไทย” แล้ว

ด่วน!! ข่าวดี “ยูเนสโก” ประกาศให้ “โขน”ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ประเภทรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เตรียมจัดเฉลิม […]