โคก หนอง นา โมเดล

กว่า 9พันอัตรา! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครงาน เงินเดือน 9,000 บาท

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

พลเอก ประวิตร นำทัพแก้จนด้วย TPMAP น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ สู่ โคกหนองนา โมเดล

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ นำทัพแก้จนด้วย TPMAP และน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล

หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่ความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิต ในยุค New Normal

New Normal มหาดไทย เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา