โคขุนดอกคำใต้

จ.พะเยา จัดเทศกาลสัปดาห์โคขุนดอกคำใต้ ส่งเสริมเกษตรกรผลิตเนื้อคุณภาพดี

สำนักงานพาณิชย์ จ.พะเยา สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ ร่วมกันจัดเทศกาลสัปดาห์โคขุนดอกคำใต้ เพื่อเผยแพร่เนื้อโคขุนดอกคำใต้คุณภาพดีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต […]