โคมยี่เป็ง

151 เที่ยวบิน ประกาศ “ยกเลิก-เปลี่ยนเวลาบิน” เลี่ยง เทศกาลยี่เป็ง เชียงใหม่

151 เที่ยวบิน “ยกเลิก-เปลี่ยนเวลาบิน” ช่วง เทศกาลยี่เป็ง เชียงใหม่ 10-12 พ.ย. นี้ ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากโคมลอย และพลุ

78 เที่ยวบินเชียงใหม่ ถูกยกเลิกช่วงประเพณียี่เป็ง 3 – 4 พ.ย.นี้

ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 มีเที่ยวบินแจ้งยกเลิกทำการบินจำนวน 78 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 58 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 20 เที่ยวบิน