โครงการก่อสร้าง

ปิดคดี ค่าโง่โฮปเวลล์ รัฐต้องจ่าย 2.4 หมื่นล้านบาท หลังศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้อง

ค่าโง่โฮปเวลล์ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้องของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ขอให้รื้อคดีที่อนุญาโตตุลาการ