โครงการจิตอาสา

“บิ๊กตู่”เหน็บใครด่าประเทศเหมือนประจานตัวเองและบรรพบุรุษ

“บิ๊กตู่” นายกรัฐมนตรี นำครม. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ย้ำมุ่งสมานฉันท์ปรองดอง เหน็บใครด่าประเทศเหมือนประจานตัวเอง และบรรพบุรุษ ขอเลิกทะเลาะกันได้แล้ว