โครงการชั่งหัวมัน

“โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ”

หัวหินนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว ยังเป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล ซึ่งที่นี่คือจุดกำเนิดข […]

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

จากพระราชดำริที่ทรงให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร และพระราชทานพันธุ์มันเทศที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงาน ณ วังไกลกังวล ให้นำมาปลูก จึงก่อให้ […]