โครงการช่วยเหลือทางกฎหมาย

ลอตเตอรี่สวัสดิการ ของจีน ดันช่วยเหลือด้านกฎหมายให้ปชช.กว่า 8.3 แสนคน

ลอตเตอรี่สวัสดิการ ได้สนับสนุนโครงการช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสให้มีความเท่าเทียมทางสิทธิทางกฎหมาย