โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่

กรมชลประทาน เดินหน้าเร่งโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ หวังป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทาน