โครงการบำรุงน้ำ

กรมชลประทาน ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จังหวัดอ่างทอง วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา […]