โครงการบ้านดีมีดาวน์

ลงทะเบียนโครงการ บ้านดีมีดาวน์ แจกเงิน 50,000 ซื้อบ้าน 1 แสนสิทธิ์ เริ่ม 11 ธค. นี้

นฤมล โพสต์ เผย เงื่อนไข รายละเอียด และการลงทะเบียนโครงการ บ้านดีมีดาวน์ แจงเงิน 50,000 บาท ดาวน์บ้าน จำกัดจำนวน 100,000 ราย เริ่ม 11 ธค. นี้