โครงการบ้าน ธอส.

สินเชื่อธอส. โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน ผ่อนยาว 40 ปี

สินเชื่อธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดโครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน เปิดโอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19 ได้มีบ้าน โดยเตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท

สินเชื่อธอส งบ 2 หมื่นล้านเตรียมช่วยครอบครัวโครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน

สินเชื่อธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่าน 10 มาตรการ รวม 443,220 ล้านบาท เตรียมสินเชื่ออีก 20,000 ล้านบาท