โครงการผันน้ำ

กรมชลประทาน สั่งปิดไซส์งาน-ตรวจสอบอุบัติเหตุหินในอุโมงค์โครงการผันน้ำฯ ร่วงทับ 2 นักธรณีดับ

นายชยันต์ เมืองสง ผอ.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน พร้อมนายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์ ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 และ รศ.ดร.นพดล เพียรเว […]