โครงการฝายคลองท่ากระจาย

กรมชลประทานและเฉลิมชัย ลงเยี่ยมสุราษฯ ดูงานโครงการฝายคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์