โครงการพัฒนาทุ่งศรีเมืองใหม่

ไม่เป็นเรื่อง “ไม่แก้ไข” โครงการพัฒนาทุ่งศรีเมือง

เพจเทศบาลนครอุดรธานี โพสต์ แก้ไขแล้วจุดมีปัญหาที่เป็นกระแสโซเชียล ในโครงการพัฒนาทุ่งศรีเมือง หลังจากมีการแชร์แพร่หลาย กับการก่อสร้างที่มีสภาพ ไม่คุ้มกับงบประมาณ 70 ล้านบาท

ชาวอุดรฯ จวกยับ นี่หรือโครงการพัฒนาทุ่งศรีเมืองใหม่ ?

ชาวอุดรฯ วิจารณ์ยับ โครงการมูลค่าหลายสิบล้านของทุ่งศรีเมืองใหม่ “อย่าเรียกว่าพัฒนา ให้เรียกว่าผลานงบ”