โครงการพัฒนาพื่นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สำหรับชาวเมืองปากพนังคงจะจดจำวันคืนเก่าๆ ที่เคย ทำการเกษตรได้อย่างยากลำบาก ต้นเหตุคือภาวะดินเปรี้ยว เพราะป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ลุ่มน้ำปากพนังที่ […]