โครงการลดโลกร้อน กทม.

กทม. เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม 60+ Earth hour 2019

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(ประเทศไทย) FEED และองค์กร WWF ประเทศไทย องค์กรภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเครือข่าย ประ […]