โครงการวน

รู้จักหรือยัง? โครงการ ‘วน’ พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม รับบริจาคขยะพลาสติกนำกลับมาใช้ใหม่

หากใครมีถุงพลาสติกหรือฟิล์มพลาสติกอย่าเพิ่งทิ้ง ให้รวบรวมแล้วนำมาบริจาคกับโครงการ ‘วน’ ที่จะเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถุงรีไซเคิล โครงการ ‘วน’