โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี

ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิด ในโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี คือดอกผลอันเกิดจากแนวพระราชดำริ ของพระ […]