โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

ประกาศ 7 โมเดลธุรกิจเข้ารอบโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย ประกาศ 7 โครงการที่เข้ารอบการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พล […]