โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึก

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

รายละเอียดโครงการ ระยะที่ 3 โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการในกา […]