โครงการส่วนพระองค์

เกษตรผสมผสาน โครงการส่วนพระองค์บางแตน

เกษตรแบบผสมผสาน ในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน จังหวัดปราจีนบุรี คือหนึ่งในโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าโปรดกระหม่ […]