โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7 ทศวรรษทรงงาน เพื่อประชาสุขสราญทั่วไทย

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์ พร […]