โครงการอาหารกลางวันตำรวจ

พาชมเมนูเด็ดสน.ต่างๆตามโครงกลาง “โครงการอาหารกลางวันตำรวจ”

ไอเดียสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรตำรวจกับ “โครงการอาหารกลางวัน” สร้างมุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆช่วงพักเที่ยง เน้นให้เกิดความสาม […]