โครงการอีอีซี

รัฐบาล ยืนยัน ปรับครม.ไม่กระทบโครงการอีอีซี ย้ำ!เดินหน้าตามแผน

ปรับครม. วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 สืบเนื่องจากมีข้อกังวลว่าการปรับคณะรัฐมนตรีอาจมีผลต่อความต่อเนื่องของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)