โครงการแหลมผักเบี้ย

โครงการแหลมผักเบี้ย ต้นแบบความสำเร็จบำบัดน้ำเสีย

ความสำเร็จของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชด […]