โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนชื่นชอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มากกว่าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

บัตรสวัสดิการรัฐ สวนดุสิตโพล เผยแพร่ผลสำรวจ กรณี “นโยบายพรรคการเมืองที่ประชาชนชื่นชอบ และสิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองแก้ไขเร่งด่วน” จำนวนทั้งสิ้น 1,328 คน