โครงสร้างของอาคาร

วสท.ยันโครงสร้างห้างเซ็นทรัลเวิลด์ยังปลอดภัย

ส่วนความคืบหน้าการเข้าตรวจสอบโครงสร้างของอาคาร โดยเฉพาะในส่วนที่ถูกไฟไหม้ เบื้องต้น จากการเข้าตรวจสอบของทีมสภาวิศวกร สถานแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เ […]