โครงสร้างสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

รองประธานวิปรัฐบาล พร้อมเปิดทาง นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมนั่ง ส.ส.ร

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยถึงร่างโครงสร้างสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)