โควิดระบาดระลอกสอง

WHO ชื่นชมไทย จัดการ โควิด19 ได้ดี แนะพัฒนาเพื่อรับมือระลอกสอง

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการถอดบทเรียนจากคณะประเมินการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โรค โควิด19

หมอธีระ ชี้ อย่าตามรอย ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน โควิดระบาดระลอกสอง

กรณี โควิดระบาดระลอกสอง หมอธีระ หรือ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด19

โหร โสรัจจะ นวลอยู่ นอสตาดามุสเมืองไทย เผย โควิดระบาดระลอกสอง รุนแรงปลายปี

14 กค. 63 นาย โสรัจจะ นวลอยู่ หรือ โหรโสรัจจะ เจ้าของฉายา นอสตราดามุสเมืองไทย เปิดเผยว่า เหตุการณ์ต้นมะขามยักษ์โบราณปลูกไว้หน้าทำเนียบรัฐบาล