โควิดสายพันอังกฤษ

ศบค. ยัน ไม่ฉีดยาแรง ไม่ปรับระดับสีพื้นที่ ให้ สธ.จังหวัดร่วมมือ มท. ประเมินเอง

ศบค. ชุดเล็กยัน ไม่ปรับระดับสีพื้นที่ และไม่ฉีดยาแรงปิดหมดทั้งประเทศ มอบอำนาจให้ สธ.จังหวัดร่วมมือ มท. ประเมินเอง