โควิด กลายพันธุ์

จีนพบ ไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ในปอด – ม้ามหดตัว – เซลลกล้ามเนื้อหัวใจตาย

คณะกรรมการแผนสุขภาพแห่งชาติจีน เผยข้อมูลใหม่ ไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ในปอด, ม้ามหดตัว, เซลลกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมสภาพและตาย