โควิด ค่าใช้จ่าย

ติดโรคโควิด-19 รักษาฟรี 18 รพ. – ผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์เริ่ม 3,000 บาท

ติดโรคโควิด-19 เข้ารักษาฟรี 18 โรงพยาบาล แต่ถ้าอยากตรวจติดเชื้อหรือไม่ โรงพยาบาลต่างๆค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 3,000 สูงสุด 10,000 บาท