โควิด ระยะที่3

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จี้รัฐบาลประกาศระยะ 3 ปิดประเทศ-เมือง สู้โควิด-19

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงการณ์ให้รัฐบาลประกาศ โควิด-19 เป็นระยะที่ 3 พร้อมจี้ปิดประเทศ ปิดเมือง ปิดบ้าน 3 สัปดาห์เนื่องจากผู้ติดเชื้อไม่ระบุต้นตอได้