โควิด.เงินเยียวยา

ตรวจสอบที่นี่! ลำดับการโอน เงินเยียวยาผู้ประกันตนม.33 และวิธีตรวจสอบสิทธิรับเงิน

เงินเยียวยาผู้ประกันตนม.33 — จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ทำการโอนเงินเยียวยาโควิดให้กับนายจ้างและลูกจ้าง