โควิด แม่สอด

เปิดไทม์ไลน์ พนักงานขับรถชาวเมียนมา ติดโควิดที่แม่สอด

กระทรวงสาธารณสุข เปิดไทม์ไลน์ พนักงานขับรถชาวเมียนมา ติดโควิด 3 ราย ที่อ.แม่สอด ล่าสุดส่งรักษาตัวติดโควิด