โคเนื้อ

รัฐบาลจ่อดัน เลี้ยงโคเนื้อ ช่วยเกษตรกรหลังน้ำลด

รองโฆษกรัฐบาล ชี้แจงพร้อมจัดมาตรการช่วยเกษตกรหลังน้ำลดให้มีรายได้ สนับสนุนเงินกู้ เลี้ยงโคเนื้อ คาดส่งออกตลาดการค้าเสรีได้

จ.พะเยา จัดเทศกาลสัปดาห์โคขุนดอกคำใต้ ส่งเสริมเกษตรกรผลิตเนื้อคุณภาพดี

สำนักงานพาณิชย์ จ.พะเยา สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ ร่วมกันจัดเทศกาลสัปดาห์โคขุนดอกคำใต้ เพื่อเผยแพร่เนื้อโคขุนดอกคำใต้คุณภาพดีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต […]